Podcasten Tæt på

ADHD

AD40DB5E-8A1D-4678-96A5-5EBEBA552980

Fortællingen: 

Jeg hedder Signe, er 37 år, bor i en forstad til Århus sammen med min mand, vores 2 børn samt vores lille hundehvalp Aslan.

Herhjemme går livet op og ned, og bølgerne kan til tider gå højt, da vi lever med flere diagnoser under samme tag. Vores ældste dreng Emil har ADHD, sociale kognitive vanskeligheder og er ikke alderssvarende på alle områder. Jeg selv er mor med ADHD, som heller ikke altid er nemt, da mit overskud kan svinge utrolig meget.

I podcasten snakker vi både om min vej til diagnosen, min opvækst og hvordan jeg nu prøver at finde tilbage til mig selv igen.
Vi snakker også om, hvordan Emil kom til verden, hans opvækst, hvordan vi fik ham udredt og den sorg der ligger i at skulle give slip på de forestillinger man havde om familielivet og Emils fremtid.
Vi kommer også ind omkring kønsforskellen, og den manglende viden der ligger i at være kvinde med ADHD.

Hvad er ADHD? 

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. ADHD står for Attention deficit hyperactivity disorder. Der findes overordnet 3 typer for ADHD 

ADHD – kombineret type, hvor der er forstyrrelser af såvel opmærksomheden som af aktiviteten og impulskontrol. 

Så er der ADHD med overvejende eller udelukkende forstyrrelse af opmærksomheden (det er også kaldet ADD) 

Og så er er der ADHD med vejende hyperaktivitet og impulsivitet. 

Ifht ADD så beskrives den også som den stille ADHD, hvor en person har de samme problemer med opmærksomhed som ved ADHD, en ingen eller kun få eller mindre synlige tegn på hyperaktivitet og impulsivitet. 

Opmærksomhedsvanskeligheder kan komme til udtryk på flere forskellige måde.: 

  • ikke opfatter instruktioner 
  • Har svært ved at planlægge og gennemføre aktiviteter og opgaver
  • Helst undgår opgaver der kræver længere tids koncentration 
  • Glemmer eller mister ejendele eller bare sådan generelt er glemsom i dagligdagen 

impulsaktivitet kan komme til udtryk ved at 

  • man svarer inden et spørgsmål er stillet færdig 
  • Har svært ved at vente på sin tur 
  • og så kan man også have tendens til at afbryde 

Man mener at årsagen til symptomerne blandt andet kan være biologiske årsager såsom at der kan være nedsat mængde eller virkning af stofferne dopamin og noraadrenalin, disse stoffer er med til at sørge for at kommunikation mellem hjernecellerne foregår korrekt. 

Hvor mange har ADHD? 

Undersøgelser peget på at 3-5% af alle børn opfylder diagnosekriterierne for ADHD og at mindst 2 % af alle voksne af ADHD. 

Cirka 7 ud af 10 børn som får ADHD er drenge. Der er dog en lille overvægt af stille ADHD hos piger/kvinder.