Podcasten Tæt på

Angst og PTSD

EFBFFDBD-2E45-4CB6-A85B-59C1B22B8DFE

Hvad er PTSD? 

 PTSD står for posttraumatisk belastningsreaktion. PTSD er en stressreaktion på en svær psykisk belastning. Tilstanden kan opstå efter meget voldsomme eller oplevelser, hvor man har følt stærk rædsel, hjælpeløshed og intens frygt – for sit eget eller andres liv.

Nogle af typiske tegn på PTSD er – flashback, man kan have en følelse af at verden er et farligt sted og man har svært ved at sove.

Der findes nogle forskellige klassifikationer af PTSD der er fra mild til svær PTSD. 

Det er utrolig vigtigt at få bearbejdet sit traume. Psykoterapi er ligesom ved angstbehandling også vigtigt når vi snakker PTSD. Og så skriver psykiatrifonden at medicinsk behandling også kan være med til at mildne symptomerne men ikke helbrede. 

Hvor mange har PTSD

Lidt over 2 % af den europæisk befolkning af har PTSD. Kvinder får det ofte end mænd og unge i højere grad end ældre. 

De mest udsatte grupper er soldater, flygtninge og ofte for voldtægt men også ofre for overgreb og seksuelt misbrug begået af omsorgspersoner eller nærtstående. 

Hvad er angst?

Angst er egentlig en naturlig følelse… Ligesom vrede, jalousi, glæde og andre følelser men der kan nogle gange ske det at angsten løber løbsk og den udvikler sig og bliver til en sygdom. 

Vi reagere med angst når noget føles farligt og det medfører vi kan reagere hurtigt og instinktivt. 

Der findes mange grader af angst fra let nervøsitet til svære anfald af panik hvor man er overbevist om man skal dø. 

Angst kan både give fysiske og psykiske symptomer – de fysiske er ofte mere dominerende end de psykiske – 

Hjertebanken, åndenød, kvalme er nogle af symptomerne – de psykiske symptomer kan være ængstelse, anspændthed og i nogle tilfælde dødsangst og frygt for at miste forstanden. 

De fleste typer af angst opstår ofte i ungdomsårene men resten af sygdomsforløbet er forskelligt afhængig af hvilken af de forskellige angstsygdomme man har. 

Behandling af angst

Der er findes flere forskellige muligheder for at behandle angst. Behandlingsmetoderne variere afhængig af typen af angst og sværhedsgraden. Psykoterapi og medicin skriver psykiatrifonden er de to vigtigste behandlingsformer. 

Inde på psykiatrifonden.dk 

Har de listet nogle hovedpunkter op

Psykoedukation – lær agnsten af ende 

Psykoterapi – herunder kognitiv adfærdsterapi som fokusere på hvad man tænker om sig selv og sine vanskeligheder lige nu. 

Og så til sidst medicinsk behandling. 

Hvor mange har angst?

Omkring 400.000 voksne danskere lider af angst. Flere kvinder end mænd får en angstdiagnose. 

Fortællingen 

I 2010 blev min verden og hverdag ændret drastisk. Den 28. Oktober 2010 blev min far anholdt grundet incest mod mig. Jeg hedder Emilie, jeg læser til socialrådgiver og er tabubryder. 22. November 2021 udkommer min debutbog: Jeg lever, og jeg er fri. Min beretning om at overleve incest. Jeg kæmper dagligt med svær angst og til tider også PTSD (post traumatisk stress). Sammen med Martin taler vi om min barndom, hvordan angsten og min PTSD opstod, hvordan og hvornår jeg blev diagnosticeret, mobning, kærlighed, hvordan jeg blev afhørt, hvordan det var for mig. Jeg fortæller også om hvordan min angst og PTSD fremtræder i dagligdagen, terapien jeg har været igennem fra jeg var 12 år til jeg fyldte 18 år og igen fra 2018-2021. Kort sagt, taler vi om utrolig mange vigtige ting. Næsten alt mellem himmel og jord

Emilie, Angst og PTSD