Podcasten Tæt på

Cystisk fibrose

Historien

I dette afsnit skal vi ud og gå en tur med Oleander, som er født med den alvorlige multiorgansygdom cystisk fibrose og fik diagnosen som 6-årig, og vi skal snakke om hvordan det er at have cystisk fibrose. Oleander kommer blandt andet til at fortælle om et vendepunkt i hans liv hvor han var i Norge hvor han selv stod for sin behandling og efterfølgende blev alvorligt syg og blev indlagt. Vi snakker også om hvordan han har det i dag og hvordan denne oplevelse har været med til at påvirke hans syn på sin sygdom. 

Forekomst

Cirka 200 børn og 300 voksne i Danmark har Cystisk fibrose

Arvelighed

Cystisk fibrose er en arvelig sygdom, hvor man skal have to “syge gener” for at blive syg, altså et fra hvert af forældrene. Cystisk Fibrose Foreningen angiver at der i Danmark er cirka 150.000 raske bærere af genet.

Kendetegn