Podcasten Tæt på

Infantil autisme

Behandling 

Målet er at barnet eller den unge opnår bedst mulig livskvalitet, udvikling og selvstændighed. Der er behandlingsmæssigt ifht tilrettelæggelsen af hverdagen, altså at man understøtter barnet så meget som muligt i hverdagen og så kan man også forsøge at behandle andre tilstande f.eks. ADHD, angst og søvnforstyrrelse. 

Behandlingen skal involvere rigtig  meget forældrene, og specialklasser der er målrettet til børn og unge med autismespektrumforstyrrelse kan ofte komme på tale. 

Medicin bruges faktisk som hovedregel aldrig, ihverfald ikke til at behandle autismespektrumforstyrrelsen, men man kan vil ofte opleve at f.eks. søvnproblemer, angst og andre ledsagende tilstand kan medicinsk behandles. 

Hvor mange får autismespektrumforstyrrelse?

Her til slut kan jeg fortælle at cirka 0,6-1% af befolkningen har autismespektrumforstyrrelser. 

Fortællingen 

Vores snak omhandlede Niels som er Rikke og Torben ældste søn, som har infantil autisme, ADHD og Tourette. Vi snakkede om vejen til Niels primære diagnose og hvor snørklet vejen til den har været.
Så skal vi høre om da Niels starter i skole og hvor turbulent den tid var. 
VI skal selvfølgelig også høre om Niels hverdag og hvordan familielivet er. 

Til sidst snakker vi om Rikkes og Torbens forhold og at de på et tidspunkt står på kanten til en skilsmisse… hvordan de kom videre og fik familielivet til at fungerer igen.

I denne uge skal vi høre fra forældreparret Torben og Rikke som har en to drenge Niels og Lauge, hvor Niels har infantil autisme. Det vi blandt andet skal snakke om er Niels første leveår, dagpleje og børnehavetiden, hele udredningsprocessen. 

Hvad er infantil autisme?

Infantil autisme hører til en samling af tilstande, som går under navnet autismespektrumforstyrrelser, som er en samlet betegnelse for udviklingsforstyrrelser der også kaldes gennemgribende udviklingsforstyrrelser. 

Tilstande som blandt andet også høre under autismespektrumforstyrrelser er atypisk autisme og aspergers syndrom. 

Og jeg vil allerede nu gerne undskylde da jeg flere gange i podcasten kommer til at det kalde for en psykisk sygdom. Ret skal selvfølgelig være ret og det er naturligvis ikke en psykisk sygdom men en tilstand under autismespektrumforstyrrelse, så vi fik det på plads. 

Personer med autismespektrumforstyrrelse har en gennemgribende anderledes måde at sanse, forstår og begå sig i verdenen. 

De kan have udfordringer med at kommunikere og indgå i sociale sammenhænge. De kan være meget konkret og faktuelt tænkende, så f.eks. ironi og humor kan være svært at forstå for de her personer. 

Børn og unge med autismespektrumforstyrrelse kan reagere med vrede og gråd når de bliver frustrede. Det kan f.eks. hvis tingene ikke forløber som de havde forestillet sig. Det kan være vanskeligt for dem at sætte sig i andres sted og de kan blive frustrede, vrede og også kede af det hvis andre bestemmer noget andet end de selv syntes er rigtigt. 

Det var sådan helt generelt om det at have autismespektrumforstyrrelse 

Symptomer på autismespektrumforstyrrelse

Hvis vi kigger konkret på symptomer på autismespektrumforstyrrelse, så er det først og fremmest forskelligt fra tilstand til tilstand men sådan generelt kan man sige at: 

Der kan være udfordringer med at kommunikere med andre 

Der kan være udfordringer med at indgå i sociale relationer 

Og så kan der være noget ifht rutiner og vaner

Ifht Niels diagnose, infantil autisme jamen der kan man generelt se 

At der kan være en påvirket evne til at være i socialt samspil med andre, der kan være noget i forhold til evne til social kommunikation, nogle børn kan have tvangspræget adfærd og så kan der være særlige eller begrænsede interesser. 

Udredningen og vejen til diagnosen

Udredningen ifht at få stillet en diagnose kan være lang og kræver en række undersøgelse, men første skridt er at få en henvisning til børne og ungdomspsykiatrisk udredning og efterfølgende vil der blive iværksat en masse ting som jeg ikke vil komme nærmere ind på. Men jeg kan fortælle jer at Rikkes og Torbens vej til at få Niels diagnosticeret den får i selvfølgelig lov til at høre i podcasten. 

Hvordan får man autismespektrumforstyrrelser – der mener man at det i høj grad skyldes medfødte genetiske forhold. Der er også ikke-genetiske risikofaktorer bl.a. påvirkninger i fostertilstanden, eller senere i livet fx komplikationer i forbindelse med fødslen. Men man ved endnu ikke hvilke gener og hvilke miljømæssige risikofaktorer der er årsagen.