Podcasten Tæt på

Psoriasis

En fortælling om livet med psoriasis

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, med skællende områder på kroppen. Der findes flere forskellige former for Psoriasis, men cirka 90 % af af alle med Psoriasis har Psoriasis vulgaris og cirka 1/5 af personer med Psoriasis får også psoriasisgigt. Der findes flere forskellige måder på at behandle Psoriasis og det er meget forskelligt hvordan de forskellige behandlere behandler psoriasis. 

Målene med behandlingen er symptomkontrol, forbedring af livskvalitet og forebygge komplikationer. Uden at gå for meget i detaljer med behandlingen så kan man få nogle cremer, man kan få noget medicin og man kan få noget lysbehandling, derudover er der andre former for behandling og kombinationerne af behandlingen er næsten uendelige. 

Ifølge sundhed.dk får 2-3% af befolkningen psoriasis. 

Vi kommer i løbet af vores samtale ind på hvordan det var at være ung med Psoriasis og hvordan det at have Psoriasis har påvirket John identitet. Derudover fortæller John om hvordan det at have psoriasis har påvirket hans omgang med kvinder og han åbner op omkring en bestemt situation som rørte mig vildt meget, så den kan i glæde jer til.