Podcasten Tæt på

Synshandicap

Heidi er et varmt og dejligt menneske som jeg havde fornøjelsen af at snakke med i et par timer omkring det at have et synshandicap og også lidt omkring det at være amputeret. 

Heidi har været blind siden hun var lille og hvordan hun klarer sig i sin hverdag er blandt andet noget af det vi skal snakke om. Vi skal også snakke om hendes oplevelse af at være blind, hvordan hun husker at have fået det, det at have en førerhund og meget andet! 

Hvor mange blinde er der i Danmark?

Det er svært at finde ud af hvor mange blinde der er i Danmark. Øjenforeningen kommer med et skøn omkring 42.000 svagsynede og blinde. Hvis vi går ind på dansk blindesamfundforenings hjemmeside så skønner de a højst 20.000-25.000 opfylder deres medlemskrav på maks 10% af et normalsyn når synsresten er korrigeret ved hjælp af optik. 

Hvorfor bliver man blind?

Der finder mange årsager til at man er svagseende eller blind, men grunden til at Heidi fik et synshandicap var at hun som barn havde et retinoblastom og hvad er det så? 

Et retinoblastom er en sjælden type kræft der opstår i nethinden i øjet, nethinden er er den lysfølsomme del af øjet. Nethinden består af såkaldte “Stave” og “tappe”. Stavenen registrere lysforskellen og hjælper os med at kunne se i dårlig belysning eller mørke. I tappene sidder vores farve- og detaljesyn. Tappene sidder særligt tæt i et lige område der hedder den gule plet, som er et område på nethinden hvor man ser skarpest og gør os i stand til at læse. 

Det er oftest kun børn under 5 år der retinoblastom, man mener at sygdommen skyldes en genfejl. Behandlingen af retinoblastom kan være kemobehandling, laserbehandling, kryoterapi og strålebehandling. 

Udover at have haft en retinoblastom så har Heidi også haft et bløddelssarkom. Et bløddelssarkom er en form for kræftsygdom der opstår i bløddele f.eks. muskler, bindevæv, fedtvæv og kar og det er årsagen til at hun er blevet amputeret på det ene ben.